Gapahuk

Våre gapahuker leveres i størrelsene 10m2, 12m2, 15m2 og 17m2.
Vegghøyde 138cm for 10m2 og 150cm for 12m2, 15m2 og 17m2